Po­li­sen:

Vi i Tensta - - NYHETER -

För blå­ljus­per­so­nal har si­tu­a­tio­nen för­bätt­rats i Jär­va. Nu kan po­li­sen fo­ku­se­ra mer på att stöt­ta and­ra sam­hälls­ak­tö­rer – men må­let är att de ska kla­ra sig ut­an dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.