Pro­tes­ter mot flyt­ten av Re­actor

Vi i Tensta - - NYHETER -

Ung­doms­går­den Re­actor ska flyt­ta till lo­ka­ler i Hus­by cent­rum, nå­got som har väckt re­ak­tio­ner på fle­ra håll.

– Vi vil­le ju i förs­ta hand se en re­no­ve­ring av be­fint­li­ga lo­ka­ler, sä­ger en­hets­che­fen Ste­fan Lind­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.