Ut­ställ­ning: Vec­kans brott med Leif PG

Vi i Tensta - - NYHETER -

Här tit­tar de på sin sko­la, bå­de som den ser ut idag och hi­sto­riskt, med hjälp av bil­der från ar­ki­vet Ark­des. PG Tens­ta och har slå­en­de lik­he­ter med Leif GW Pers­son.

På en stol i ut­ställ­ning­en häng­er bland an­nat en ka­rak­tä­ris­tisk fi­skar­väst och ett par glas­ö­gon. Men själv är den fak­tis­ke kri­mi­no­lo­gen in­te till­frå­gad.

– Vi har fak­tiskt in­te pra­tat med ho­nom. Men jag tror att han skul­le bli smick­rad och glad om han fick se ut­ställ­ning­en, av­slu­tar Pau­li­na So­ko­low.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.