MER Mar­tin Sten­marck

Vi i Väsby - - Det Händer -

ÅL­DER: 45 år FA­MILJ: Hustun Han­na Hed­lund och tre barn. El­va sys­kon. Mam­man gick bort i can­cer vid 51 års ål­der. BOR: Li­din­gö. YR­KE: Sång­a­re, ar­tist. AK­TU­ELL: Med fö­re­ställ­ning­en ”Sys­kon­kär­lek – räk­na med bråk” i re­gi av Kristoffer Ap­pelquist, som ha­de pre­miär i ok­to­ber 2017. Tors­dag den 1 feb­ru­a­ri är det gen­rep på Mes­sing­en ef­ter ett läng­re ju­lup­pe­håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.