Så ser skid­spå­ren ut i Run­by

Vi i Väsby - - Nyheter -

Un­der vec­kans kal­la­re da­gar var det full ak­ti­vi­tet i skid­spå­ret i Run­by­sko­gen och på Vax­my­raäng­en som dra­gits av Väs­by skid­klubb. Vi i Väs­by träf­fa­de klass 9A från Run­by­sko­lan som ha­de koll på spårsta­tu­sen. De sa att spå­ren som är in­ne i sko­gen är bar­ri­ga, ste­ni­ga och gans­ka sud­di­ga ef­tersom det ba­ra är pac­kad snö, in­te drag­na spår.

– Men ne­re på äng­en var de bra! en­ligt ele­ven Leo Mar­tell som fick med­håll av övri­ga.

Orätt­vis kri­tik mot @svt­ny­he­ter @svta­gen­da att de in­te ser he­la Sve­ri­ge – nu åk­te de ju fle­ra kilo­me­ter norrut från Gär­det till Upp­lands Väs­by när de skul­le gö­ra ett in­slag om otrygg­het. Lars Beck­man, @beck­man­sa­sik­ter på Twit­ter.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

KUL. Gustaf Oger­vall och Leo Mar­tell i klass 9A på Run­by­sko­lan har åkt ski­dor på id­rotts­lek­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.