Två av fy­ra för Sig­ma BK

Vi i Väsby - - Sport -

BOWLING.

Sig­ma BK har bör­jat and­ra hal­van av sä­song­en och vun­nit två av de fy­ra spe­la­de mat­cher­na i mel­la­nall­svens­kans grupp B. Se­nast blev det 10-9-se­ger mot Vim­mer­by, men 6-13-torsk mot BK Brio.

Ef­ter 15 om­gång­ar lig­ger SBK näst sist. Här­näst up­pe­håll till 10 feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.