Väs­by­son får Miche­lin­stjär­nor

Vi i Väsby - - Nyheter -

I en om­ta­lad no­tis i Da­gens Nyheter ges nya bak­grunds­de­tal­jer till Björn Fran­zéns gast­ro­no­mis­ka suc­cé. En ti­di­ga­re klass­kam­rat skri­ver att hon minns den förs­ta franska­lek­tio­nen i sju­an, hös­ten 1990. Som svar på lä­ra­rens frå­ga om var­för ele­ver­na valt att lä­sa frans­ka, sva­rar Björn Fran­zén ”För jag ska bli kock när jag blir stor!”

För två vec­kor se­dan blev Fran­zén den förs­ta re­stau­rang­en i Sve­ri­ge att be­lö­nas med tre stjär­nor i Gui­de Miche­lin. Re­stau­rang­en lig­ger i Ci­ty och har ba­ra plats för 23 gäs­ter. Menyp­ri­set är 3 000 kro­nor.

FOTO: PRESSBILD

VÄS­BY­SON. Stjärnkoc­ken (!) Björn Fran­zén gick på Grimsta­sko­lan där han val­de att lä­sa frans­ka med tan­ke på vad han vil­le bli när han blev stor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.