PCB

Vi i Väsby - - Nyheter - KÄLLA: UPPLANS VÄS­BY KOM­MUN

Står för po­ly­klo­re­ra­de bi­feny­ler.

Finns in­te na­tur­ligt ut­an bör­ja­de till­ver­kas i in­dust­ri­ell ska­la un­der slu­tet av 1920-ta­let.

Är lång­li­vat, vär­metå­ligt och elekt­riskt iso­le­ran­de. Det an­vän­des där­för i elekt­riskt ma­te­ri­al. PCB an­vän­des även i plast, båt­färg m m.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.