Lek­saks­byte

Vi i Väsby - - Det Händer -

För barn i al­la åld­rar. Ta med lek­sa­ker du in­te läng­re le­ker med och byt gratis mot and­ra lek­sa­ker som du istäl­let öns­kar. Kul för bar­nen och bra för mil­jön. Från den 12 mars finns möj­lig­het att läm­na den lek­sak du vill by­ta i in­sam­lings­lå­dan på bib­li­o­te­kets bar­nav­del­ning. I ut­byte så får du ett in­läm­nings­kvit­to med stäm­pel som du tar med dig till lek­saks­by­tar­da­gen. Vi an­vän­der oss av ReToys ma­te­ri­al. Det går även bra att kom­ma di­rekt och chec­ka in din lek­sak sam­ma dag. Max 4 lek­sa­ker/barn. Arr: Upp­lands Väs­by kom­mun. Lör­dag 24 mars kl 13–15. Plats: Mes­sing­en, bib­li­o­te­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.