Lek­saks­verk­stad

Vi i Väsby - - Det Händer -

Från 3 år Kom och la­ga di­na tra­si­ga lek­sa­ker till ex­em­pel sy fast nal­lens ögon, lim­ma ihop nå­got som gått sön­der el­ler ska­pa en egen lek­sak av det åter­bruk som finns. Pas­sa på att tit­ta i bib­li­o­te­kets böc­ker om pys­sel och du blir din egen konst­när. Lör­dag 24 mars kl 11–15. Plats: Mes­sing­en, bib­li­o­te­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.