MER The Re­al Group

Vi i Väsby - - Det Händer -

BIL­DA­DES 1984 av fem stu­den­ter vid Kung­li­ga mu­sik­hög­sko­lan. En av ori­gi­nal­med­lem­mar­na, Anders Eden­roth, är kvar me­dan öv­ri­ga har slu­tat och er­satts. SJUNG­ER A CAP­PEL­LA, allt­så ut­an ac­kom­pan­je­mang. VÄSBYBON Li­sa Ös­ter­gren har sjung­it med grup­pen i ett och ett halvt år.

AK­TU­EL­LA: Upp­trä­der i Mes­sing­en lör­da­gen den 10 mars till­sam­mans med Väs­by mu­sik­klas­sers åk 8 och 9.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.