Vård­cen­tral i Väs­by upp­hör

Vi i Väsby - - Nyheter -

Ve­ri­tas vård­cen­tral Väs­by upp­hör ef­ter bran­den i vå­ras. Lands­ting­et har bru­tit av­ta­let med fö­re­ta­get ba­kom vård­cen­tra­len.

I vå­ras brann lo­ka­ler­na i Sto­ra Wäs­by där Ve­ri­tas vård­cen­tral Väs­by hål­ler till. Lands­ting­et gav fö­re­ta­get ba­kom vård­cen­tra­len juni må­nad på sig att sa­ne­ra lo­ka­ler­na. Men då det­ta in­te är klart än­nu väl­jer lands­ting­et att bry­ta av­ta­let med fö­re­ta­get Swe­fi Ca­re U-V AB som be­dri­ver vård­cen­tra­len. 2 578 per­so­ner står skriv­na på vård­cen­tra­len.

FO­TO: JO­NAS CARLSSON

VE­RI­TAS. Här höll vård­cen­tra­len till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.