Stock­holm le­der li­gan över ladd­ba­ra bi­lar

Vi i Väsby - - Bil & Motor -

Ny­re­gi­stre­ring­ar­na av ladd­ba­ra bi­lar ökar kraf­tigt – in­te minst i stor­stä­der­na. Un­der de fy­ra förs­ta må­na­der­na i år öka­de re­gi­stre­ring­ar­na av ladd­ba­ra bi­lar, med 66 procent i ri­ket som hel­het.

– I Stock­holms län var upp­gång­en än­nu stör­re, 73 procent. Det in­ne­bär att varan­nan ny ladd­bar bil re­gi­stre­ras i Stock­holms län. Den höga an­de­len ladd­ba­ra bi­lar i Stock­holms län för­kla­ras bland an­nat av att fle­ra le­a­sing­bo­lag och stör­re fö­re­tag har sitt sä­te i Stock­holms län, sä­ger Mat­ti­as Berg­man, vd för Bil Swe­den.

Stock­holms län ha­de som sagt den högs­ta an­de­len (10 procent) ladd­ba­ra bi­lar, följt av Jämtlands län (7,3 procent) och Hal­lands län (6,5 procent).

– Det vi­sar att det finns en po­si­tiv ut­veck­ling även ut­an­för stor­stä­der­na. sä­ger sä­ger Mat­ti­as Berg­man.

FO­TO: BILSWEDEN

PÅ RÄTT VÄG. Varan­nan ny ladd­bar bil re­gi­stre­ras i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.