Check­lis­ta – för säk­ra barn i bil

Vi i Väsby - - Bil & Motor -

Ett tre­punkts­bäl­te ska sit­ta mitt över ax­eln, li­te in mot hal­sen samt över höf­ten, ner mot lå­ren. Tyc­ker man att bäl­tet ska­ver mot hal­sen kan bar­net be­hö­va sit­ta i en bäl­tesstol, som hjäl­per till att hål­la bäl­tet rätt pla­ce­rat. Kol­la all­tid så att bar­net sit­ter kor­rekt fast­st­pänt. Sit­ter in­te bäl­tet kor­rekt är bar­net för­mod­li­gen för kort och be­hö­ver en bäl­tesstol el­ler bil­kud­de. Dra gär­na åt bäl­tet en ext­ra gång. En­ligt lag ska barn sit­ta med ext­ra skydd tills de är minst 135 cm långa. I Sve­ri­ge re­kom­men­de­ras dock minst 140 cm samt att man är minst 10 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.