Os­kar We­in­mar (M) vill gö­ra Väs­by tryg­ga­re

Vi i Väsby - - Sidan 1 -

ÅL­DER: 33 BOR: Folk­par­ken. YRKE: Kom­mu­ni­ka­tör. FA­MILJ: Gif­ter mig i som­mar. ÄTER TILL FRUKOST: Rostad mac­ka på stå­en­de fot, med smör, ost, skin­ka. Jag tve­sov­lar (har dubb­la på­lägg, reds. anm.). Kaf­fe dric­ker jag på job­bet.

FAVORITPLATS I VÄS­BY: Run­sa forn­borg; skeps­sätt­ning­en och om­rå­det där­om­kring. Jag tyc­ker om att va­ra ute och springa där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.