3för vik­ti­ga frå­gor Mo­de­ra­ter­na

Vi i Väsby - - Nyheter -

TRYGG­HET

”Vi be­hö­ver öka trygg­he­ten i Väs­by.”

IN­TEG­RA­TION

”Det är ge­nom job­bet man kom­mer in i sam­häl­let.”

BO­STÄ­DER

”Vi ska byg­ga bo­stä­der på det sätt män­ni­skor vill bo.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.