Mathias Bo­man (S)

Vi i Väsby - - Nyheter -

ÅL­DER: 43. BOR: Cen­tra­la Väs­by. YRKE: Press­chef på Fol­kets hus och par­ker, tal­skri­va­re och råd­gi­va­re åt för­svars­mi­nis­ter Le­ni Björ­klund, jour­na­list. Nu hel­tids­po­li­ti­ker. FA­MILJ: Fru, två barn. ÄTER TILL FRU­KOST: Tur­kisk yog­hurt med hem­ma­gjord gra­no­la, kokt ägg, ibland nå­gon mac­ka, te. Ibland smoot­hie. På hel­gen dric­ker jag kaf­fe hem­ma, annars på job­bet.

FAVORITPLATS I VÄS­BY: Gun­nes gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.