MER Stock­holms läns lands­ting

Vi i Väsby - - NYHETER -

STYRS av Al­li­an­sen (Mo­de­ra­ter­na, Li­be­ra­ler­na, Krist­de­mo­kra­ter­na och Cen­ter­par­ti­et).

AN­SVA­RAR för bland an­nat häl­so- och sjuk­vård, tand­vård och kol­lek­tiv­tra­fik i lä­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.