MER Eu­ro­pe

Vi i Väsby - - Det Händer -

H ÅRDROCKSBAND från Upp­lands Väs­by. BE­STÅR av Jo­ey Tem­pest, Mic Mi­chae­li, Ian Haugland, John Le­vén och John No­rum.

BIL­DA­DES i slu­tet på 70-ta­let av Jo­ey Tem­pest och John No­rum och het­te först For­ce. 1982 byt­te bandet namn till Eu­ro­pe och vann rock-SM. Första­pri­set var att få spe­la in en ski­va och se­dan tog kar­riä­ren fart.

PRI­SET. He­ders­ut­mär­kel­sen är form­gi­ven av Concre­tum Ar­te. Bot­ten­plat­tan är for­mad som kommun­grän­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.