Stans hem­li­ga rum öpp­nas

Det är dags igen för ar­ki­tek­tur­fes­ti­va­len som ger stock­hol­ma­re till­trä­de till en rad bygg­na­der och rum som van­ligt­vis hålls stäng­da för all­män­he­ten. Vi har lis­tan.

Vi i Väsby - - Sidan 1 -

Text: Andreas Jen­nische Eve­ne­mang­et Open House ar­ran­ge­ras var­je år i över 40 stä­der runt om i värl­den och syf­tar till att vi­sa upp in­tres­sant ar­ki­tek­tur, ut­an av­gift, för med­bor­gar­na.

I Stockholm kom­mer all­män­he­ten un­der tre da­gar att få gui­da­de vis­ning­ar till någ­ra av Stock­holms häf­ti­gas­te bygg­na­der och plat­ser.

Bland an­nat ges chans att be­sö­ka ar­ki­tek­tur­nes­torn Ralph Er­ski­nes be­röm­da låd­hus på Ekerö, de li­ka rö­da som sne­da vin­kel­bo­dar­na i Höjd­ha­gen i Gustavs­berg, det lyx­i­ga bo­stads­pro­jek­tet Light­house Stockholm i Nac­ka och en över 230 kvadrat­me­ter stor 1700-talslä­gen­het i Kristi­ne­bergs slott på Kungsholmen.

He­la 45 pro­gram­punk­ter finns med Ar­ki­tek­ten Ralph på årets fes­ti­val som på­går 5–8 ok­to­ber Er­ski­nes be­röm­da låd­hus 2018. vi­sas un­der Open House.

No­te­ra att fle­ra kräver för­an­mä­lan! Ord­na det KRISTI­NE­BERGS SLOTT. 2006 häl­sa­de vi på hos en av hy­res­gäs­ter­na som då bod­de i Kristi­ne­bergs slott. via fes­ti­va­lens hem­si­da open­house­stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.