Rått­fång­a­ren

Vi i Väsby - - Det Händer -

SÄTTS upp av ama­tör­te­a­ter­för­e­ning­en Gyck­lar­na som fi­rar fem­tio­år­sju­bi­le­um i år.

PREMIÄR: Fre­dag 5 ok­to­ber. Nio fö­re­ställ­ning­ar till och med 11 no­vem­ber.

PLATS: Scen­hu­set, Mes­sing­en

IN­FO: gyck­lar­na.nu

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.