Se till att re­no­ve­ra smart

Vi i Väsby - - Hem & Inspiration - FO­TO: AN­NIE GRAY FO­TO: MOSTPHOTOS

Un­der pla­ne­ring­en av din re­no­ve­ring bör du tän­ka ige­nom vad du be­hö­ver och om du kan tän­kas va­ra tvung­en att ta in hjälp av proffs. Har du rätt verk­tyg in­för re­no­ve­ring­en? Om in­te kan du lå­na av be­kan­ta el­ler hy­ra. Med nog­grann struk­tur på pro­jek­tet mins­kar du ris­ken för trå­kig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.