Väs­by po­pu­lärt hos fö­re­ta­ga­re

Vi i Väsby - - Sidan 1 - FO­TO: CHARLOTTE ÅR­LING/AR­KIV

Fö­re­ta­gar­na gil­lar Upp­lands Väs­by. Åt­minsto­ne en­ligt Svenskt nä­rings­livs färs­ka ran­king av fö­re­tagskli­ma­tet. Där ham­nar Väs­by på en sjät­te­plats i Stock­holms län.

Ar­ton­de bäs­ta kom­mu­nen att va­ra fö­re­ta­ga­re i, en­ligt den se­nas­te fö­re­ta­gar­ran­king­en som Svenskt nä­rings­liv gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.