Pro­du­ce­ra din egen so­lel

Vi i Väsby - - Väsby -

Tors­dag 11 ok­to­ber kl. 17.30–21.30, Sol­len­tu­na­sa­len i kom­mun­hu­set, Tu­re­bergs torg 1, Sol­len­tu­na Väl­kom­men till en kost­nads­fri in­for­ma­tions­kväll med se­mi­na­ri­um och stu­die­be­sök, där du som små­husä­ga­re el­ler bo­stads­rätts­för­e­ning får re­da på hur det går till att pro­du­ce­ra din egen so­lel – från idé till fär­dig an­lägg­ning. Vi av­slu­tar kväl­len med ett stu­die­be­sök med buss, tur och re­tur, till sol­cell­sä­ga­re i Vallentuna och Upp­lands Väs­by. An­mä­lan: An­na Lööf, an­na.loof@ upp­landsvas­by.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.