På ny grund

Vi i Väsby - - Motor -

Kom­paktsu­ven DS 3 Cross­back är förs­ta bi­len som ba­se­ras på PSA-grup­pens CMP-platt­form som kom­mer an­vän­das för al­la mind­re bi­lar från DS, Opel, Peu­geot och Ci­troën. DS 3 Cross­back kom­mer ock­så som el­bil med 30 mils räck­vidd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.