Sur­fa­re straf­fas di­rekt

Vi i Väsby - - Motor -

Från och med den 1 oktober får polisen be­fo­gen­het att skri­va ut en ord­nings­bot på 1 500 kro­nor till de som er­tap­pas med att ratt­sur­fa.

Ti­di­ga­re var al­la upp­kom­na fall tvung­na att prö­vas i dom­stol.

Se­dan den 1 feb­ru­a­ri i år är det in­te läng­re tillå­tet att hål­la mo­bi­len i han­den sam­ti­digt som man kör bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.