Lars och Kerstin Alm­gren

Vi i Väsby - - Det Händer -

Lars Alm­gren var un­der fle­ra år­tion­den so­lo­kla­ri­net­tist i Stock­holms fil­har­mo­nis­ka or­kes­ter och tur­ne­ra­de runt värl­den. Hans fru följ­de of­ta med.

Pa­ret är bo­sat­ta i Upp­lands Väs­by.

De träf­fa­des ge­nom be­kan­ta, och de­ras förs­ta träff var på en bal år 1959. Det var en ”blind da­te” men det var kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet. ”Jag öpp­na­de dör­ren och så stod hon ba­ra där”, be­rät­tar Lars Alm­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.