Vi mås­te in­ve­ste­ra i Väs­bys barn och unga

Vi i Väsby - - Tyck Om! - FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM/AR­KIV

In­för va­let frå­ga­des Väs­bys po­li­ti­ker ut i Mes­sing­en om var de stod i oli­ka frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.