Vi ska bli mer jäm­ställ­da – även i lo­kal­sam­häl­let

Vi i Väsby - - Nyheter - FO­TO: MOSTPHOTOS

An­ders Rosén (V) stäl­ler många frå­gor som han vill ha svar på, till ex­em­pel ”Hur ska vål­det i sam­häl­let mins­ka?”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.