Wal­lins löf­te in­för hem­ma­de­bu­ten

Vi i Väsby - - Sport - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

Ef­ter nio bor­ta- och tre hem­ma­mat­cher ut­lo­ka­li­se­ra­de kom­mer Vil­da Väs­by hem näs­ta sön­dag, 11 no­vem­ber.

Fle­ra i trup­pen har ald­rig ta­git ett skrid­sko­skär i Vi­lun­das a-hall.

För fle­ra i Väs­by­trup­pen är hal­lar­na i Spånga, Ri­torp och Jär­fäl­la mer hem­ma än Vi­lun­da.

Mål­vak­ten Ro­bin Wal­lin är en de som ald­rig nå­gon­sin ta­git ett skär i Väsbys hoc­key­borg.

– Klart att det känns kons­tigt, för egen del är jag än­då av upp­fatt­ning­en att man ska spe­la bra var man än be­fin­ner sig. Trå­ki­gast är att vi in­te kun­nat vi­sa al­la fans att vi är bra. I hem­ma­mat­cher byg­ger man upp in­tres­se, det har vi gått mis­te om, sä­ger 22- åring­en med röt­ter­na i Sköv­de.

Av åter­stå­en­de tolv grundse­ri­e­mat­cher ska Väs­by spe­la åt­ta i Vi­lun­da, två i Jär­fäl­la och två bor­ta (Nykö­ping och Vis­by/Ro­ma).

”Bö­kigt att kån­ka”

– Det ska bli skit­kul att spe­la i Vi­lun­da. Spe­la in­för hem­ma­publik är spe­ci­ellt och vi ska ju ha en bra publik. Vi till­hör topp-3 i se­ri­en, an­ser jag. Det ska vi vi­sa Väs­by­publi­ken.

Hur ser du på hös­tens tras­sel?

– I bör­jan var det väl­digt märk­ligt att åka mel­lan oli­ka hal­lar för att trä­na. Det blev bö­kigt att kån­ka på ut­rust­ning, men ma­te­ri­a­lar­na har ställt upp på ett fan­tas­tiskt sätt, sä­ger Ro­bin Wal­lin.

– Jag tror att vi spe­la­re kom­mit när­ma­re varand­ra, al­la har va­rit med om sam­ma skit.

Mot Ham­mar­by i Jär­fäl­la

Sä­song­ens and­ra hem­ma­match spe­las i Jär­fäl­la på lör­dag, 3 no­vem­ber. Ham­mar­by står för motståndet och Väs­by har ett aning­en stu­kat själv­för­tro­en­de ef­ter 1–4 mot Vis­by/Ro­ma se­nast på Sol­len­tu­na­val­len. Sett till ti­di­ga­re pre­sta­tio­ner var in­sat­sen ett bot­ten­napp, bå­de of­fen­sivt och de­fen­sivt.

Wal­lin ställ­des öga mot öga med fria for­wards vid tre, fy­ra till­fäl­len. Två gång­er fick han ka­pi­tu­le­ra.

– Vi är bätt­re än så. Det ska blir väl­digt ro­ligt att änt­li­gen få vi­sa hem­ma­publi­ken det. sä­ger Ro­bin Wal­lin.

FO­TO: JOHAN BOREHED

”DEBUTANT”. Ro­bin Wal­lin har star­tat i de fles­ta av Väsbys mat­cher. På sön­dag, 11 no­vem­ber, gör han sitt all­ra förs­ta fram­trä­dan­de i hem­ma­hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.