HÄL­SA & SKÖN­HET Ta hand om din hud i vin­ter

Vi i Väsby - - Hälsa & Skönhet - FO­TO: MOSTPHOTOS

Ky­la, vin­dar, snö, torr luft, sto­ra tem­pe­ra­tur­för­änd­ring­ar mel­lan in­om- och ut­om­hus­luft samt kli­an­de trö­jor och hals­du­kar kan su­ga li­vet ur hu­den och ge upp­hov till ir­ri­ta­tion, stram­het, ut­slag och bläm­mor.

Men det finns myc­ket du kan gö­ra för att skyd­da hu­den i vin­ter.

Skäm bort hu­den i vin­ter och und­vik ir­ri­ta­tion och ek­sem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.