Tra­fi­ko­lyc­ka stop­pa­de tra­fi­ken på E4

Vi i Väsby - - Nyheter -

Strax in­nan kloc­kan 15:00 på tis­da­gen sked­de det en olyc­ka på E4 norr­gå­en­de vid Sto­ra Wäs­by. Det var en last­bil och en per­son­bil som ha­de kört ihop.

De två per­so­ner­na i per­son­bi­len för­des till sjuk­hus med vad som be­döm­des som all­var­li­ga ska­dor. Brotts­ru­bri­ce­ring­en är ini­ti­alt vårds­lös­het i tra­fik och vål­lan­de till kropps­ska­da.

Un­der ef­ter­mid­da­gen var ba­ra ett kör­fält öp­pet med långa kö­er som följd. Bärg­ning­en var klar strax in­nan 18, men kö­er­na höll i sig en bra bit in på kväl­len.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

KÖ­ER. På hal­va tis­da­gen var det kö­er på E4 norr­gå­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.