Julstämning till Mat­teus kyr­ka

Vi i Vasastan - - Vasastan -

För 24:e året i rad är det dags för Jan­ne Schaf­fers jul­kon­sert, ”Julstämning”, i Mat­teus kyr­ka. Årets kon­sert är den förs­ta hel­gen i de­cem­ber, 3-4/12, och gästar­tist är re­gis­sö­ren och skå­de­spe­la­ren Ewa Frö­ling som kom­mer att fram­fö­ra Bob Dy­lans po­em. ”Julstämning” grun­da­des av Jan­ne Schaf­fer och Björn J:son Lindh och den förs­ta jul­kon­ser­ten hölls för 24 år se­dan i Kungs­holms Kyr­ka. Fram till Björn J:son Lind­hs bort­gång för tre år se­dan ge­nom­för­de Jan­ne och Björn kon­ser­ter­na till­sam­mans.

VISS­TE DU ATT… park mil­jö­av­del­ning­en i nor­ra in­nersta­den vann prisnär Stock­holms­stad delade ut kva­li­tets­ut­mär­kel­ser till si­na eg­na verk­sam­he­ter för­ra vec­kan?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.