Ing­en skylt­täv­ling i år hel­ler

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Pre­cis som för­ra året hop­par Bir­kas­tans hand­la­re den ti­di­ga­retra­di­tio­nen” jul skylt­nings­täv­ling ”. Helt en­kelt på grund av att de har fullt upp.

– Al­la har så myc­ket med sitt eget. Men själv­klart kom­mer re­spek­ti­ve bu­tik att jul­skyl­ta, sä­ger Ka­ta­ri­na Rolf som har bu­ti­ken Rolf and fri­ends på Bir­ka­ga­tan.

Täv­ling­en om vem som har fi­nast jul­skylt­ning i Bir­kas­tan dök upp för förs­ta gång­en 2011. Då var det en ju­ry som ut­såg vin­na­ren. Se­na­re år har ni lä­sa­re rös­tat om snyg­gast skylt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.