Fy­ra oli­ka män gör sa­ker som in­te är okej att gö­ra

Vi i Vasastan - - Vasastan -

VASAGATAN Tisdag den 22 no­vem­ber Kloc­kan 17.52

Stöld. En man stjäl va­ror i en bu­tik och per­so­na­len föl­jer ef­ter ho­nom ut på ga­tan. Med hjälp av de adressan­gi­vel­ser som bu­tiks­per­so­na­len ger kan po­li­sen gri­pa man­nen i när­om­rå­det.

CEN­TRA­LEN Mån­dag den 21 no­vem­ber Kloc­kan 17.33 Brott mot kniv­la­gen/nar­ko­ti­ka

brott. En man grips av ord­nings­vak­ter för brott mot kniv­la­gen och hä­le­ri. Po­li­sen om­hän­der­tar man­nen en­ligt LOB och hit­tar även nar­ko­ti­ka i hans till­hö­rig­he­ter.

VASAGATAN Mån­dag den 21 no­vem­ber Kloc­kan 14.53

Nar­ko­ti­kabrott. Po­li­sen gri­per en man som miss­tänks för att ha an­vänt nar­ko­ti­ka. På po­lis­sta­tio­nen kom­mer det fram att man­nen är ef­ter­lyst se­dan han ut­an till­stånd har läm­nat ett bo­en­de för unga i söd­ra Sve­ri­ge.

DROTTNINGGATAN Fre­dag den 18 no­vem­ber Kloc­kan 12.18

Rån. En man tving­ar till sig me­di­cin och sä­ger att han har en pi­stol. Se­dan läm­nar han plat­sen till fots.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.