Karl­bergs BK för­stär­ker igen

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Den 22-åri­ge in­ner­mitt­fäl­ta­ren Vik­tor Kra­mer har ny­li­gen an­slu­tit till Karl­bergs BK från di­vi­sion 1-la­get Sol­len­tu­na. ”Väl­digt kul att få in en sån fin spe­la­re och ka­rak­tär som Vik­tor är till oss. Det är en hårt ar­be­tan­de mitt­fäl­ta­re med en blän­dan­de hö­ger­fot”, sä­ger Karl­bergs BK:s sport­chef Lennart San­dahl på klub­bens hem­si­da.

KB har in­lett höst­sä­song­en mål­rikt, med två ra­ka seg­rar: 2-1 i pre­miä­ren mot Gam­la Upsa­la och he­la 7-1 mot Sy­ri­ans­ka Ker­bu­ran. Sä­song­ens förs­ta ny­för­värv, for­war­den Alan Naib som vär­vats från AIK, har stått för fem av må­len i des­sa två in­le­dan­de mat­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.