En tav­la att pla­ce­ra tav­lor här, SL

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Sanna

Har ni märkt att SLs in­gla­sa­de in­for­ma­tions­tav­lor på buss­håll­plat­ser häng­er pre­cis ovan­för bän­kar­na?

Vill du lä­sa tid­ta­bel­len mås­te du sträc­ka dig över de som sit­ter ne­dan­för och det känns be­svär­ligt bå­de för dig och dem. Var­för an­vänds in­te bus­sku­rens si­doru­tor istäl­let?

FOTO: LÄSARBILD

BE­SVÄR­LIGT. Var­för tav­lor här?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.