Nej, det häng­er in­te ihop

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Ir­gus

I tid­ning­en nr 30 skrev sig­na­tu­ren Stan­ley att det skul­le bli läg­re un­der­hålls­kost­na­der om SL-kor­ten blev bil­li­ga­re. Hur skul­le det gå till? I min värld skul­le fler åkan­de ge mer sli­tage. Som det är idag ”blip­par” in­te plan­kar­na, med den på­följd att det blir träng­re på T-ba­nan, nå­got som många kla­gar över. Var skul­le peng­ar­na tas ifrån för fler tåg?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.