Marsch på sön­dag

Vi i Vasastan - - Vasastan -

”Arg jäv­la riks­marsch mot BB-ka­o­set” går från Ma­ri­a­tor­get på sön­dag 20 au­gusti kloc­kan 13.

I ju­li 2017 han­te­ra­des 2585 för­loss­ning­ar på lä­nets sex för­loss­nings­sjuk­hus. Det är 19 fler än för­ra som­ma­ren.

Fles­ta fö­der på SÖS, följt av Sö­der­täl­je sjuk­hus, KS i Sol­na, KS i Hud­dinge, Dan­de­ryd och BB Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.