40

Vi i Vasastan - - Stockholm -

Så många ute­gym finns det run­tom i Stock­holm. Du kan be­sö­ka dem dyg­net runt, al­la da­gar, året runt. I ute­gym­men kan du till ex­em­pel lyf­ta stoc­kar, gö­ra sit-ups el­ler gö­ra öv­ning­ar med din egen kropps­vikt som mot­stånd. Läs mer på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.