Sta­dens bäs­ta pär­lor

Vi i Vasastan - - Stockholm -

Är du stock­hol­ma­re som le­tar ef­ter sta­dens göm­da pär­lor? El­ler får du be­sök av en vän och be­hö­ver tips till det mesta av det bäs­ta för en här­lig helg? På Stock­holm Vi­si­tors Cen­ter får du de bäs­ta tip­sen om sånt du ab­so­lut in­te får mis­sa i Stock­holm, el­ler kanske in­te ens viss­te fanns. Låt din upp­täc­kargläd­je in­spi­re­ras av vår Fa­ce­book, Instagram el­ler Twit­ter. Läs mer på vi­sit

stock­holm.com och väl­kom­men att be­sö­ka oss i Kul­tur­hu­set, bakom fasa­d­re­no­ve­ring­en, in­gång via gång­tun­neln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.