Jo Helldén, de som in­te har råd de straf­fas

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Stock­hol­ma­re

Tog del av tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldéns in­sän­darar­ti­kel i se­nas­te lo­kal­tid­ning­en. Där på­står Helldén att in­te vil­ja straf­fa bi­lis­ter. De han straf­far är dock de mind­re be­med­la­de som knappt har råd att stå på ga­tan idag och än mind­re att stäl­la bi­len i ett varmt skönt ga­rage.

In­ners­tan är re­dan och blir allt­mer ett re­ser­vat för de ri­ka. För­står in­te vil­ka de tror ska rös­ta på mil­jö­par­ti­et i kom­man­de val? Kanske par­ti­et istäl­let bor­de sat­sa mer på mo­röt­ter och ta fram go­da al­ter­na­tiv än att pis­ka fram si­na så kal­la­de mil­jö­vän­li­ga al­ter­na­tiv med flyg­skat­ter med me­ra som mest slår mot de med de mag­ras­te plån­böc­ker­na.

In­sän­dar­si­dan för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.