Po­e­si­fest i Ob­san på mån­dag

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Snart är det dags för Stads­bib­li­o­te­kets po­e­si­fest i Ob­ser­va­to­ri­elun­den. Nu på mån­dag, 28/8, mel­lan 18 och 19, lä­ser Bengt af Klint­berg och Elis Bur­rau ur si­na dikt­sam­ling­ar. Dess­utom blir det mu­sik av Sa­ra Park­man.

– Park­po­e­sin har bli­vit en rik­tig tra­di­tion, det är jät­te­kul. För­ra året dök un­ge­fär 130 per­so­ner upp, många unga, sä­ger Max Eden­borg, bib­li­o­te­ka­rie på Stads­bib­li­o­te­ket.

Det hän­der även gre­jer in­ne på Stads­bib­li­o­te­ket. Den 31 au­gusti kloc­kan 18 är det re­le­a­se­fest för An­na Ahlunds nya ung­doms­bok ”Sa­ker ing­en ser” på bar­noch ung­doms­av­del­ning­en.

FOTO: NIRA RODRIGUEZ MOLIN

På mån­dag blir det po­e­si­upp­läs­ning i Ob-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.