Snart lap­pas cyk­lar­na vid Karl­berg

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Karl­bergs sta­tion är som be­kant ned­stängd se­dan Ci­ty­ba­nan öpp­na­de i ju­li. Men trots det står ett hund­ra­tal cyklar fort­fa­ran­de par­ke­ra­de ut­an­för in­gång­en till sta­tio­nen. Mar­ken som cyk­lar­na står på har två oli­ka äga­re: Stock­holms stad och Tra­fik­ver­ket. Den se­na­re har fått in kla­go­mål om att det är skrä­pigt på plat­sen och med­de­lar att det kom­mer att stä­das in­om kort. Cyk­lar­na kom­mer att lap­pas om någon vec­ka och se­dan har ägar­na tre må­na­der på sig att hämta dem in­nan de forslas bort. Sta­den har in­te fått någ­ra kla­go­mål om fel­par­ke­ra­de cyklar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.