BLIR DET NÅGON BOULEVARD?

Vi i Vasastan - - Sidan 1 -

– Va­sas­tan be­hö­ver mer ka­rak­tär, sä­ger De­rek Jaskot och An­ne Kyn­ning. Men vad vill po­li­ti­ker­na gö­ra med Karl­bergs­vä­gen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.