Hur blev det så här?

Vi i Vasastan - - Stockholms Helg -

Bakom upp­sätt­ning­en står Aman­da Apetrea, Li­sen Ro­sell och Nad­ja Hjor­ton från ÖFA-kol­lek­ti­vet. De gör rub­bet: ma­nus, re­gi, skå­de­spe­le­ri. Hur var de­ras förs­ta kon­takt med böc­ker­na?

Aman­da: Jag hit­ta­de boken i 20 års­ål­dern hos mor­mor och fa­sci­ne­ra­des av hjäl­ten Ay­la.

Li­sen: Jag hit­ta­de ”Mam­mut­jä­gar­na” i mam­mas bok­hyl­la och gick loss på sökord som bröst, tunga och lem. Läs­ning­en var bå­de lust­fylld och skäm­mig. Till slut tog skam­men över och jag släng­de boken i sop­ned­kas­tet.

Nad­ja: Jag fick hö­ra en bok åter­be­rät­tas av en väl­digt de­di­ke­rad för­sko­le­lä­ra­re. Ef­ter det var al­la bar­nen be­sat­ta av Ay­la och lek­te sten­ål­dersle­kar och bygg­de ko­jor. Det var i slu­tet på mel­lan­sta­di­et som jag åter­upp­täck­te böc­ker­na och då var det and­ra de­lar som jag fast­na­de för...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.