Man blir glad av trev­li­ga män­ni­skor – säg hej!

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Maud

För nå­gon vecka se­dan, när jag hand­lat och var på väg ut, satt två ton­årspoj­kar där, en drack läsk, den and­re åt is­glass. När jag gick sa dom: – Hej då! och såg gla­da ut. – Hej då, sva­ra­de jag. Vi fort­sat­te att sko­ja lite. KUL! I tors­dags hand­la­de jag igen. När jag skul­le stäl­la till­ba­ka vag­nen satt fy­ra ton­årspoj­kar där och sa:

– Hej, hur mår du? och såg gla­da och trev­li­ga ut.

– Jo tack, jag mår bra, sva­ra­de jag. Hur mår ni?

– Jo tack vi mår bra.

Vi pra­ta­de lite om att dom var så trev­li­ga och gla­da. Jag frå­ga­de: – Hur många sva­rar till­ba­ka? – Ing­en, sva­ra­de dom. Det är väl för­skräck­ligt! Var­för sva­rar ni in­te dom? Var­för är ni in­te trev­li­ga till­ba­ka? Vil­ken upp­fatt­ning får dess trev­li­ga poj­kar om oss vux­na? Det är så lätt att gö­ra li­vet lite ro­li­ga­re bå­de sig själv och and­ra.

På hem­vä­gen var jag bå­de glad för mö­tet med kil­lar­na men ock­så upp­rörd över att ba­ra jag, av al­la, stan­nat och sva­rat.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

VINKA. Häl­sa på varand­ra upp­ma­nar skri­ben­ten Maud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.