Här har det skett flest in­brott i år

Vi i Vasastan - - Sidan 1 -

Hit­tills i år har 112 full­bor­da­de bo­stads­in­brott be­gåtts i Va­sas­tan. Vår ge­nom­gång av po­li­sens siff­ror vi­sar hur tju­var­na sla­git till mot oli­ka de­lar av stads­de­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.