MA­RIE LÖF, FORS­KA­RE I EKOTOXIKOLOGI VID STOCK­HOLMS UNIVERSITETS ÖSTERSJÖCENTRUM

Vi i Vasastan - - Vasastan -

– Stör­re par­tik­lar som vi får i oss via mat el­ler dryck pas­se­rar san­no­likt ba­ra ige­nom krop­pen. Mind­re par­tik­lar, som små mikro­plas­ter och nanoplast, skul­le kun­na tas upp av krop­pen. Tes­ter på mänsk­li­ga cel­ler vi­sar att nano­par­tik­lar av plas­ten po­ly­sty­ren kan ska­da cel­ler el­ler stö­ra de­ras nor­ma­la funk­tion. Men vi vet än­nu in­te så myc­ket om ris­ker­na för män­ni­sko­krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.