Ploc­ka upp häst­ski­tet snu­ten!

Vi i Vasastan - - Tyck Om! -

Om jag går ut med min mops och in­te ploc­kar upp baj­set be­går jag ett brott och kan böt­fäl­las. El­ler åt­minsto­ne kom­mer det en arg in­sän­da­re till närms­ta lo­kal­tid­ning. Men det är helt van­sin­nigt att po­li­sen kan ta sin häst på en tur ge­nom stan och läm­na så­da­na sju­ka dri­vor med häst­skit ef­ter sig – som att det in­te skul­le va­ra nå­got pro­blem. Man kan vand­ra i bajs upp till knä­na på Drott­ning­ga­tan och det är helt nor­malt, men en li­ten mopsplupp är re­gel­vid­rigt. Va­fan!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.